Om VestVision


Tenester:
Vest Vision AS filmar og video frå ide til ferdig program. Vi tek også på oss reine opptaks og redigeringsoppdrag.

Ole Fretheim er ein særs erharen filmfotograf. Han arbeidde i 10 års i NRK som fotograf/klipper, før han starta Vest Vision AS i 1986. Elles har vi i løpet av dei 15 åra vi har vore i bransjen knytta til oss ein rekke freelancarar og samarbeidspartnarar slik at vi er i stand til å takle dei fleste utfordringar både når det gjeld planlegging, opptak og redigering.

Opptak
Vi har komplett opptaksutsyr i broadcastkvalitet, med tilhøyrande
kamerastativ, easyrigg, hjulgang, jiibarm, batterilys o.a.
Lysutstyret består av i 10 lyskastarar, med stativ, kablar, dimmere o.a..
Eit godt utval av mikrofonar av høg kvalitet (10), reportasjemiksar, halvkanon m/zepeliner. etc.

Redigeirng
Vi har ein fulldigitailsert redigeringssuitte (NLE), med tilhøyrande videomaskiner i Beta SP og DVCAM . Systemet arbeider i SDI format og kan køyre tilnærma ukomprimert videostraum.

Opptaksarkiv
I løpet av 15 år har vi eit omfattande opptaksarkiv med meir enn 2000 orginalteipar. 

Linker
-Hyttegruppe

 

Velkomen

   Vest Vision har fått ny    heimeside!
   Takke for at de såg innom.
      Sida er under oppbygging,       så etter kvart blir den meir       fyldig. Om du ikkje fann det       du er ute etter, send meg ein    email

   Førde, 2001,
   Ole Fretheim,
   dagleg leiar.

Nøkkelinformasjon

   VestVision AS
   Runnen 8A
   PB 419,
   N- 6801 Førde
  
   Tel:       578 23177
   Fax:      578 20504

   Org.nr:  235461  
   
   post@vestvision.no