Om VestVision


CV Ole Fretheim
Født 31.12.50

Utdanning
1977 - 1980 Filmfotograf/klipper utdanning NRK Oslo
1976 Kinomaskinisteksamen
1971 - 1974 BA in Photographic Arts, The Polytechnic of Central London..
1971 Eksamen Artium, reallinje, Voss Gymnas 1968 Realskuleeksamen, Voss Realskule

Relevant arbeidserfaring

1986 - 2000 Produsent /dagleg leiar Vest Vision AS
1980 - 1986 Filmfotograf /klippar NRK
1976 - 1977 Fotograf/forleggar/filmprodusent på Voss
1975 Museumsfotograf DKNVS museet Trondheim
1972/73 Sommarjobb, Pressefotograf VG

Utmerkingar

1996 Gullruten for beste presentasjonsprogram: "Kampen for livet".
1992 Nominasjonar til Norskar og Næringslivets film- og videodag for "UT904ACC"
"Sogn og Fjordane, Norges Amme"

Oppdrag og produksjonar
2000 Dokumentar om "Verdas lengste vegtunnel, Lærdalstunnelen". For Statens vegvesen.
1999 - 2000 Dokumentar om bruk av tørrmurar som del av veg og bymiljøa. For vegdirektoratet
1987 - 1999 Ei rekke med informasjons- og kampanjefilmar for Statens Vegvesen, blandt anna til den prisbellønna kampanjen "Sei ifrå".
1998 - 99 Hovudfotograf NRK-dokumentarserie "Flekke United". 14 stk 30 min TV-program om livet på NoridicUnited World Collage i Fjaler.
1996 - 97 Produsert ein serie med dokumentarfilmar om barneidrett for Norges Idrettsforbund
1994 - 97 Leiar for produksjonskontor for TV2 AS i Sogn og Fjordane. 1995 - 96 "Kampen for livet", prisbelønna dokumentarfilm om den norske Villaksen sitt livsløp, produsert til kinovisning i Norsk Villakssenter.
1995 Dokumentar for TV2, om aktlaust drap i trafikken.
1994 - 95 Medprodusent og fotograf på TV2-serien: "Smak av Norge"
1994 "Fjordhesten i vesterveg". NRK-sendt dokumentarfilm om fjordhesten sitt nye liv i USA.
1993 Fotograf på den offisielle norske turistfilmen, "Norway- country of Contrasts", produsert for Nortra.
1993 - 94 Fotograf på , TV-serien sendt NRK og fleire TV kanalar i Norden: "Biletbrev frå Norge"
1992 Produsert dokumentar om folkemusikkfestivalen i Førde. Sendt NRK
1992-93 Prosjektleiar for den 24 program lange TV-serien: "Hus og Landskap i Norge" . Sendt NRK.
1989-90 "Sogn og Fjordane, Norges Amme", kritisk TV-sendt dokumentar om verdiskaping i distriktsnorge. Sendt NRK 1989 Dokumentar om Miljøkunstveka i Førde. Sendt NRK.
        


 

Linker
-Hyttegruppe

 

Velkomen

   Vest Vision har fått ny    heimeside!
   Takke for at de såg innom.
      Sida er under oppbygging,       så etter kvart blir den meir       fyldig. Om du ikkje fann det       du er ute etter, send meg ein    email

   Førde, 2001,
   Ole Fretheim,
   dagleg leiar.

Nøkkelinformasjon

   VestVision AS
   Runnen 8A
   PB 419,
   N- 6801 Førde
  
   Tel:       578 23177
   Fax:      578 20504

   Org.nr:  235461  
   
   post@vestvision.no